Elsa Integracio

URL: http://www.elsaintegracio.com/

La nostra associacio te una vocacio de servei sense anim de lucre, a persones amb mobilitat reduida i/o discapacitades, de suport en els aspectes que el col.lectiu necessita, assessorament, transport, oci, turisme i activitats esportives.