Non-Governmental Organisations

Link Items

  • UPIK 'Dunav'

    Website of the NGO "Dunav" of Paraplegics and Tetraplegics. UdruЮenje paraplegicara i kvadriplegicara "dunav" iz Beograda je jedna od dve socijalno humanitarne organizacije u Beogradu koja okuplja paraplegicare i kvadriplegicare. Osnovano 22.04.1998. godine sa 18 clanova. Registrovano je reЪenjem MUP Srbije i upisano u registar 01-07-1998. godine pod rednim brojem 442. Razvrstani smo pod Ъifrom 91330, maticni broj 17197720 a Ъifra delatnosti 140421.