Waarom ENAT?

Waarom een 'Europees Netwerk voor Toegankelijk Toerisme'?

Europa - net als andere delen van de wereld - mist algemene toegankelijkheid voor iedereen. Dit probleem heeft invloed op het leven van veel mensen, omdat het voor hen moeilijk is zich van de ene naar de andere locatie te begeven. Reizen , toerisme en recreatie wordt dus belemmerd door slechte toegankelijkheid. 

Fysieke toegang en toegang tot informatie schiet vaak te kort m.b.t. vervoer, toeristische bestemmingen,  accommodaties, musea en andere toeristische attracties. Dit gemis aan toegankelijkheid heeft een direct negatief effect op het toerisme en op de kwaliteit van toeristische bestemmingen en producten. Veel toeristen en potentiele toeristen ervaren problemen m.b.t. toegankelijkheid, vooral mensen met mobiele en/of zintuigelijke beperkingen en senioren die kwetsbaarder zijn, maar ook zwangere vrouwen, families met kleine kinderen en mensen met een chronische of tijdelijke beperking. Al deze mensen hebben 'toegankelijk toerisme' nodig. 

Veel van de huidige problemen m.b.t toegankelijkheid zijn veroorzaakt door vele jaren van ontkenning van toegankelijkheidswensen bij het plannen, ontwerpen en managen van gebouwen, vervoerssystemen en        infrastructuur. Een lange tijd zijn de wensen van de gebruikers ontkend of niet begrepen, en ondanks verbeteringen, zijn veel behoeften nog niet overwogen binnen de toeristische sector. 

Wetten en beleid voor planning, bouwvoorwaarden en standaarden voor toegankelijkheid verschillen tussen regio's, lidstaten van de EU en tussen aangrensende landen. De beschikbaarheid van kennis over planning en ontwerp van toegankelijke infrastructuur en services verschillen ook zodanig. Deze situatie zorgt voor wanorde en gemis aan duidelijkheid bij het plannen en ontwikkelen van toegankelijke toeristische faciliteiten en services. Zowel bij    verbetering als bij de start. 

ENAT werkt aan verbetering van toegankelijkheid binnen de toeristische sector door het delen van kennis en samenwerking tussen stakeholders in Europa te stimuleren. 

Met ENAT proberen we van Europa een toegankelijke bestemming te maken, waar alle reizigers vrij kunnen bewegen, kunnen genieten van nieuwe ervaringen en de service te ontvangen die zij nodig hebben. Toegankelijk toerisme prioriteit krijgen, zowel voor de toeristen als voor de sociale duurzaamheid van het Europese toerisme.