Lopende ENAT projecten

 

EU Studie: Mapping the Skills and Training Needs to Improve Accessibility in Tourism Services.

Dit 12 maanden durende onderzoek, begonnen in januari 2013, heeft als doel vast te stellen welke vaardigheden werknemers nodig hebben om toegankelijkheid en veiligheid te waarborgen en te verbeteren en daarnaast de beschikbaarheid van dergelijke trainingen binnen de EU lidstaten of elders. 

Projectduur: januari tot december 2013. 

Project Summary on ENAT Website


 

eAccess+ Thematic Network

eAccessplus logo

eAccess+ is een netwerk gefinancieerd door de EU Seventh Framework Programme, ICT PSP third call for proposals 2009:CIP-ICT-PSP-2009-3 Project Number: 250568.

 

Het eAccess+ netwerk streeft ernaar het gat te dichten tussen de potentie van ICT/AT en eAccessibility (toegankelijkheid van het Internet) voor mensen met een beperking en de verouderende bevolking aan de ene kant en de daadwerkelijke implementatie van eAccessibility aan de andere kant. 
eAccess+ wordt geleid door 25 leden afkomstig uit heel Europa. Aan hen is de taak om alle stakeholders te betrekken op nationaal niveau en het netwerk uit te breiden door het verzamelen van een groep met partners.   

Hoofdpartner: University of Linz, Austria

Projectduur: 2010 - 2013.

Projectsamenvatting 

Project website: http://www.eaccessplus.eu


STEEP - Social Tourism European Exchanges Platform

Het STEEP project, wat staat voor 'Social Tourism European Exchange Platform' heeft als doel het creeren en ontwikkelen van een online platform dat het internationzzl toerisme zal ondersteunen en stimuleren. Het online platform dat eCalypso wordt genoemd, zal zich focussen op sociaal toerisme; mensen met een beperking, senioren, families en jeugd. STEEP heeft tevens als doel de concurrentie tussen SME's (small and medium enterprises) te bevorderen door vraag en aanbod te aan te wakkeren en te communiceren op de website in opdracht van de SME's. 

Hoofdpartner: International Social Tourism Organisation (ISTO-OITS)

Projectduur: 1 April 2012 tot 31 July 2013.

Project website: www.ecalypso.eu